ang slo

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
ODDELEK ZA OBLIKOVANJE
MAGISTERIJ IZ TEORIJE OBLIKOVANJA

 

Magistrsko delo
KULTURA OBLAČENJA V SLOVENSKEM PROSTORU

Avtor: Stanislava BLATNIK
Mentor: red. prof. dr. Stane BERNIK
Komentor: red. prof. Metka VRHUNC

 

IZVLEČEK

Magistrsko diplomsko delo je nastalo iz težnje po strokovnem pisanju in (kritičnem) vrednotenju modnega oblikovanja. Le-to je v slovenskem prostoru redko, v glavnem pa naravnano v prid aktualnosti medijev samih.

Prvi del magistrske naloge obravnava kulturo oblačenja s psihološkega in sociološkega vidika. Raziskuje človekovo osebnost in kulturo ter pojme, kot so individualnost, pripadnost, sporočilnost, izražanje in originalnost v oblačenju. Podaja teorijo oblikovanja oblačil.

Sledi kratek psihološki oris slovenskega naroda, ki pojasnjuje stanje v naši kulturni zavesti in zgodovinski razvoj, iz katerega izhaja naša značilna težnja po neizstopanju.

Osrednji del naloge se nanaša na razvoj mode v Sloveniji v zadnjih desetletjih. Združuje informacije o razvoju slovenske tekstilne industrije in oblikovanja. Omogoča jasnejši vpogled v pretekle načine organiziranja in delovanja množične tekstilne industrije v Sloveniji ter primerjavo z današnjo situacijo, ko se panoga nahaja v krizni situaciji brez razvitega modnega sistema. Naloga obravnava tako industrijske modne oblikovalce, ki delajo za tekstilno industrijo in strogo znotraj nje, pod njenim imenom, kot tudi samostojne in svobodne ustvarjalce. Izpostavlja najvidnejša imena slovenskega modnega oblikovanja v zadnjih desetletjih. Posebno pozornost posveča delu in priložnostim predstavitve mladih modnih oblikovalcev.

Naposled nastopijo mediji, ki imajo na modo in vrednotenje modnega oblikovanja največji vpliv. Problematika se nanaša predvsem na slovenski revijalni in modni tisk, dnevno časopisje, televizijo in internet.

V sklepnem delu naloge se ukvarjam z lastno problematiko oblikovanja oblačil; od eksperimentalnih kreacij, prek raziskovanja človekove osebnosti, individualnosti in pojma originalnosti, pa do oblikovanja uporabnih oblačil.

Tisto, čemur posvečam svoje raziskovalno delo, je pot od eksperimenta do tiste skupne točke z uporabnostjo, kjer bi se srečala mladi, estetsko izpiljeni oblikovalec in bodoči uporabnik njegovega izdelka, ki bi ga znal sprejeti kot svojevrstno in posebno delo, namenjeno spoznavanju lastnih potreb ter izražanju osebnosti in kulture, v kateri nastopa.

KLJUČNE BESEDE

Kultura oblačenja, psihologija oblačenja, osebnost, individualnost, pripadnost, izražanje, stil oblačenja, sporočilnost oblačenja, moda, oblikovanje oblačil, razvoj slovenskega modnega oblikovanja, slovenski modni oblikovalci, mladi modni oblikovalci, moda v medijih. december '96

 

 

novice | galerija | atelje | ponudba | o oblikovalki | teorija | zasebno | kontakt | domov
copyright © stankablatnik.com